• English
 • Español
 • Català

Serveis

La nostra àmplia gamma de serveis està dissenyada per satisfer les necessitats úniques dels nostres clients i garantir un funcionament perfecte. Independentment de la mida del projecte, donem suport als nostres clients en cada etapa. Oferim solucions integrals i d’extrem a extrem que cobreixen tot, des dels estudis de disseny i viabilitat fins al seguiment i manteniment continus, tot gestionat pel nostre equip de NOC 24×7.

Serveis professionals

A APFutura oferim solucions altament especialitzades que inclouen serveis de consultoria, auditoria i gestió de projectes de xarxa. Oferim orientació estratègica per implementar solucions avançades destinades a millorar i optimitzar la seva infraestructura de comunicacions i xarxes de connectivitat.

Consultoria

APFutura consultancy
Els nostres serveis de consultoria abasten la creació de dissenys de xarxes a mida i adaptats als requisits dels clients, anàlisis econòmico-tècniques i estudis de viabilitat de projectes. Ens relacionem amb institucions locals per preparar, supervisar i monitoritzar els plans d‟implementació, garantint el compliment de les regulacions. El nostre servei de monitorització garanteix la continuïtat ininterrompuda del servei durant el període especificat. A més, oferim sòlides mesures de ciberseguretat per protegir les xarxes implementades.

Capacitació

APFutura Training
Més enllà de construir la seva xarxa, els nostres experts capaciten el personal per garantir que comprenguin integralment el seu funcionament. Proporcionem programes de capacitació tècnica d’alt nivell amb tècnics qualificats per equipar el vostre equip amb les habilitats necessàries per mantenir el sistema recentment implementat.

Auditoria

APFutura audting

En un món connectat, tenir una xarxa eficient i segura és clau. A APFutura tenim un equip expert a la teva disposició per donar-te suport en auditoria interna. Ens assegurem que la seva xarxa compleixi els estàndards de la indústria i els requisits reglamentaris, verifiquem el rendiment de la xarxa i busquem riscos o vulnerabilitats. La nostra documentació d’auditoria és detallada i entenedora, proposant àrees de millora i mitigació de riscos de les xarxes. Les nostres auditories són tan exhaustives com els nostres clients puguin requerir, permetent centrar-se en el que realment importa: fer créixer el seu negoci.

Suport i manteniment

APFutura support maintenance
La nostra prioritat és mantenir la xarxa funcionant sense problemes. El nostre equip d’experts monitoritza els vostres sistemes les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i, si sorgeix algun problema, tornem a posar-ho tot en línia ràpidament per minimitzar el temps d’inactivitat.

Gestió de Projectes

APFutura project management

El nostre servei de gestió de projectes d’alt nivell se centra en tots els aspectes del projecte, des de l’inici fins a la conclusió, assegurant una oportuna execució amb una consideració i control meticulosos de cada detall. T’ajudem amb:

 • Disseny de xarxa : el nostre equip pren en consideració tots els elements clau en construir una xarxa de fibra i crea un disseny clar en què es basarà la construcció. Exemple: Electricitat a fibra.
 • Arquitectura de sistemes utilitzant les darreres tecnologies i millors pràctiques de la indústria.
 • Gestió de recursos, coordinant i gestionant tots els recursos necessaris per al projecte: personal, equips i materials.
 • Instal·lació i configuració d’equips i sistemes de telecomunicacions.
 • Planificació i seguiment del projecte per assegurar que s’executa en els temps establerts.
 • Control de qualitat a totes les etapes del projecte.

Disseny de Xarxa

APFutura network desing

El nostre equip té en compte tots els elements clau a l’hora de construir una xarxa de fibra i crea un disseny clar en el qual es basarà la construcció. Per exemple: De l’electricitat a la fibra.

 • Arquitectura de sistemes utilitzant les últimes tecnologies i les millors pràctiques del sector.
 • Gestió de recursos, coordinant i gestionant tots els recursos necessaris per al projecte: personal, equips i materials.
 • Instal·lació i configuració d’equips i sistemes de telecomunicacions.
 • Planificació i seguiment del projecte per a garantir que s’executa en els terminis establerts.
 • Control de qualitat en totes les fases del projecte.

Serveis de Connectivitat

A APFutura dissenyem i implementem serveis de connectivitat a mida per als nostres clients. Serveis per a empreses, entitats públiques i operadors. Som especialistes en garantir la connectivitat a través de diversos mitjans: des d’establir connexions punt a punt per a enllaços de comunicació directes fins a facilitar la transmissió eficient de dades utilitzant diverses xarxes, cables i tecnologies sense fil. El nostre enfocament s’estén a connectar els usuaris finals a les xarxes, garantint un accés segur i fiable a Internet, xarxes corporatives i serveis mòbils.

Connectivitat punt a punt

point-to-point
A APFutura assegurem la qualitat de connexió entre dos punts, com poden ser dos dispositius, dues xarxes o una combinació de tots dos. Es tracta essencialment d’un enllaç de comunicació directe que permet la transferència de dades sense passar per intermediaris.

Connectant usuaris a xarxes

APFutura-users-to-networks
A APFutura la nostra prioritat és assegurar la connexió dels usuaris finals a xarxes, com ara internet, xarxes corporatives o serveis de telefonia mòbil. Això implica la instal·lació i configuració d’equips i dispositius de xarxa a les ubicacions dels usuaris, així com la provisió de serveis d’autenticació i seguretat per garantir un accés segur i fiable a les xarxes.

Transmissió de Dades

APFutura data transmission
Garantim una transferència eficient i segura de dades entre diferents punts d’una xarxa mitjançant fibra òptica, xarxes sense fil o una combinació de les dues.
smart cities
APFutura smart cities
Oferim serveis orientats a millorar els serveis públics i incrementar la participació ciutadana. A través d’una infraestructura sòlida i solucions innovadores, permetem als municipis i agències governamentals construir ciutats intel·ligents i comunitats connectades que impulsin el creixement econòmic i millorin la qualitat de vida.

Operació de les Xarxes

A APFutura garantim les operacions dels nostres clients a través del suport i manteniment de les xarxes per assegurar el funcionament òptim en el temps.

Des del nostre NOC multitecnologia 24×7 gestionem les xarxes de diversos operadors i empreses internacionals. El nostre Centre d’Operacions de Xarxa (NOC) ofereix un servei d’alta qualitat i eficient les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana.

En subcontractar el suport de la xarxa al NOC d’APFutura, podem garantir que tindrà seguretat millorada, escalabilitat, accés directe al nostre equip d’experts i una resposta a incidents més ràpida.

El nostre equip utilitza eines d’emissió de tiquets, eines d’alarma i eines de monitoratge per oferir el nivell més alt de servei tant en àrees urbanes com rurals.

Els nostres serveis NOC es divideixen en tres nivells diferents amb un procés d’escalament definit i acordat amb el client:

 • Nivell 1: primera resposta al client
 • Nivell 2: primer nivell de suport
 • Nivell 3: segon nivell de suport, inclòs el suport del vendor si cal

Aplicacions de Software

APFutura ha desenvolupat les seves pròpies aplicacions de software basades en la seva experiència i anys d’experiència en la indústria.

Solució GIS

Hem desenvolupat un sistema d’informació geogràfica (GIS) que permet als nostres clients crear, gestionar, analitzar i mapejar la xarxa de fibra per gestionar i rastrejar els seus actius.

El nostre sistema, APX GIS, ofereix una potent eina de gestió de plantes exteriors. Utilitza les últimes tecnologies web d’una manera simplificada i fàcil d’operar perquè els planificadors i enginyers puguin administrar l’ODN (xarxa de distribució òptica) en temps real. APX GIS neix de l’experiència adquirida pel seu equip fundador en el disseny, el desplegament i l’operació de xarxes de fibra òptica.

Aquesta plataforma és altament escalable i permet als usuaris gestionar tot el procés d’implementació. Això inclou planificació d’alt nivell, gestió d’inventari quan la infraestructura estigui instal·lada i supervisió del lliurament de la xarxa.

 

Visita el lloc web: www.apx-gis.net

Solució Fibre OS - OSS/BSS

Fibre OS és una eina creada amb Open Access OSS dissenyada per ajudar al equip comercial en els seus esforços de vendes i televenda, alhora que millora l’experiència de l’usuari en la gestió de resolució de problemes. Fibre OS s’integra perfectament amb eines com APX i Power BI, cosa que facilita el seguiment dels KPI i els informes dels clients.